Grundläggande svetsutbildning

Detta är en utbildning för dig som vill lära dig grunderna inom de vanligaste svetsteknikerna. Som svetsare arbetar du inom verkstadsindustrin, vid byggföretag och anläggningsföretag, på entreprenadföretag eller med underhåll och reparationer på olika industrier.

Idag söker många företag svetsare med rätt utbildning. De närmaste åren är det också många yrkesarbetare som går i pension, så behovet av svetsare kommer att öka. En del av utbildningstiden gör du på ett företag. Hur stor denna del blir beror på din tidigare kunskap och erfarenhet.

Efter avslutad grundutbildning finns möjlighet till fördjupning i vald svetsmetod och att avlägga licens.

 

 


”Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2011:1108 2 kap 3 § ).”

Utbildningens längd: Cirka 54 veckor.

Antal platser: Enstaka platser.

Observera: Sökanden från annan kommun skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen.

 

Kurser som ingår i utbildningen

Kälsvets 1 MIG/MAG – SAAKÄL01S 100p
Kälsvets 1 Tig – SAAKÄL01S 100p
Kälsvets 1 MMA - SAAKÄL01S 100p
Kälsvets 2 MIG/MAG – SAAKÄL02S 100p
Kälsvets 2 Tig - SAAKÄL02S 100p
Kälsvets 2 MMA - SAAKÄL02S 100p
Stumsvets 1 MIG/MAG – SSASTU01S 100p
Stumsvets 1 Tig – SAASTU01S 100p
Stumsvets 1 MMA – SAASTU01S 100p
Stumsvets 2 MIG/MAG – SAASTU02S 100p
Stumsvets 2 Tig – SAASTU02S 100p
Stumsvets 2 MMA – SAASTU02S 100p
Svets grund – SAASVT00S 100p
Materialkunskap – MAEMAT01 100p
Tillverkningsunderlag – TILTIL01 100p
Produktionsutrustning – PRUPRD01S 100p
Sammanfogning – SAASAA0 100p

 

 

Armeringssvets

 

OBs:

Vi startar en Armeringssvets utbildning 22-04-12

Utbildningen är upphandlad av Falkenbergs vuxenutbildning och är på 500p

Utbildningen väntas vara i 5 mån

 

Alla är välkomna att söka utbildningen på Falkenbergs Vuxenutbildning eller om ni är från någon annan kommun,i er hemkommun.

Utbildningen är CSN berättigad 

för frågor ring :070-4768132

Rekomenderad skola