Larm och säkerhetstekniker

En larm och säkerhetstekniker arbetar i allmänhet i ett elteknikföretag och huvudsysselsättningen är oftast installationer av olika slag.Det är stor bredd på arbetsuppgifterna inom yrket. Det innebär att man behöver ha bra baskunskap inom elområdet.
Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar. Till exempel teletekniker, service- och installationstekniker, kabeltekniker, bredbandsmontör, telemontör med mera.

Det är även viktigt att man har god baskunskap om hur man gör elinstallationer. Jobbet kan också innehålla driftsättning och programmering av exempelvis larm och andra installationer.

Med andra ord kan jobbet innehålla allt från kabeldragning till viss programmering. Godkända betyg i Eng A, Ma A, Sv A alternativt Eng 5, Ma 1, Sv 1 eller Sv som andraspråk 1.

”Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar (2011:1108 2 kap 3 § ).”

Utbildningens längd: Cirka 48 veckor.

Antal platser:
Enstaka platser.

Observera:
 Sökanden från annan kommun skall ansöka via vuxenutbildningen i den egna hemkommunen.

 

Kurser som ingår i utbildningen

Larm och säkerhetstekniker Elkraftteknik – ELRELF0 100p
Elektromekanik – ELRELK0 100p
Datorteknik – DAODAT01A 100p
Praktisk ellära – ELLPRA0 100p
Mekatronik 1 – MEKMEK01 100p
Elinstallationer – INSELI0 200p
Kommunikationsnät 1 – INSKOM01 100p
Fastighetsautomation 1 – AUTFAS01 100p
Brandlarmssystem – LARBRN0 100p
CCTV- system – LARCCT0 100p
Inbrottslarmsystem – LARINB0 100p
Passersystem – LARPAS0 100p
Larm-, övervakning och säkerhetssystem – LARMAM0 100p
Servicekunskap – FÖSSEV0 100p
Gymnasiearbete – GYAREE 100p

Rekomenderad skola